S?n?r Tan?mayan Doktorlar'a maddi destekleriniz i?in uluslararas? kurumsal sayfam?z? ziyaret edebilirsiniz:

msf.org/donate

(Sistem Türkiye'den ba??? almaktad?r, ancak sitenin dili ?ngilizcedir.)