S?n?r Tan?mayan Doktorlar'?n (MSF) t?bbi ve insani yard?m programlar? yürüttü?ü ülkelerin baz?lar?n? a?a??daki listede g?rebilir, ülke/b?lge isimleri üzerine t?klayarak MSF'nin ?al??malar?na dair baz? haberleri g?rebilirsiniz. Faaliyet yürütülen ülkelerin tamam?n? g?rmek i?in Uluslararas? Faaliyet Raporu'nu inceleyebilirsiniz.

world map 1