Haiti Depremi

S?n?r Tan?mayan Doktorlar ekibinin bir üyesi olan Cerrah Paul McMaster, 2010 Haiti Depremi’nden sonra a??k alanda cerrahi müdahalede bulunuyor. Foto?raf: Julie Remy

Acil durumlara t?bbi müdahale süre?lerimizden kaynaklar?m?z?n nereye harcand???na kadar, ?al??ma ?eklimiz hakk?nda merak etti?iniz her ?eyi ba?lant?l? sayfalardan ??renebilirsiniz.

Ba??ms?zl?k, Tarafs?zl?k ve Ayr?m G?zetmeme

Yeni Bir Saha Program?na Ba?larken

Program Türleri

Tan?kl?k ve Savunuculuk